Aktier

torsdag 3 mars 2016

Sören Bucksch

Aktier- och kapitalplacering
Under tre möten per termin har vi förberedda diskussioner, expertföredrag och studiebesök.

För samhällets välstånd är företagens verksamhet av avgörande betydelse. Företagens verksamhet fordrar tillgång på kapital. I marknadsekonomin är börsen en betydelsefull källa till finansiering. För en fungerande marknadsekonomi är det viktigt med ett spritt ägande.

 

Att syssla med aktier är ett sätt att vara i kontakt med företagsamhet och det välstånd som skapas för kunder, anställda och samhälle. Börsen är dessutom intellektuellt stimulerande och bidrar till att man håller sig ung.

 

Aktiegruppen startade 25 september 2007. Mötena äger rum direkt efter ordinarie rotarymöte och i samma lokal. Aktiegruppen träffas ca 6 ggr per år och mötena varar ca 1,5 timmar. Utvärdering av verksamheten genomförs regelbundet en gång per år.  I gruppens arbete utgör kunskapsutbyte mellan deltagarna ett viktigt inslag. Ibland förekommer extern föredragshållare och vid enstaka tillfällen görs studiebesök.

 

I Aktiegruppen förekommer ett annorlunda sparande med syfte att bidra till satsningar på hjälpverksamhet inom Rotary. Upplägget går så till att medlemmarna frivilligt satsar egna medel till en aktieportfölj för att stödja ett välgörenhetsprojekt. Vid slutavstämningen av portföljen som brukar ske under våren återgår satsade medel till respektive deltagare medan överskottet går till välgörande ändamål. Om utvecklingen av portföljen blir negativ tas förlusten av respektive deltagare och inget bidrag lämnas till hjälpverksamhet. 

Sören Bucksch