Mutomo

onsdag 9 mars 2016

Lena Drevemo och Ingrid Kvist.

 

 Mutomo i östra Kenya

Järfälla Kvarnen RK har under flera år stött ett projekt för utveckling av landsbygden i byn Mutomo i östra Kenya. Det fokuserar på vattenförsörjning, stöd i skolutveckling, hållbarhet på olika plan m m Kontaktpersoner är Lena Drevemo och Ingrid Kvist.

 Den ideella föreningen Mutomoprojektet har till ändamål att stödja en hållbar utveckling med förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i Mutomodistriktet i Kenya. Föreningens verksamhet utgör en fortsättning på den hjälp till självhjälp, som bedrivits av ett nätverk av Rotaryklubbar i Uppsala - Stockholm under namnet The Mutomo Projects. Arbetet bedrivs i enlighet med Rotary Internationals idéer och värdegrund. Finansiering av föreningens verksamhet sker genom bidrag från Rotaryklubbar, andra organisationer, företag, enskilda personer, insamlingar och genom medlemsavgifter.

 

Järfälla Kvarnen RK har deltagit i drygt sex år. Mutomo är en liten by i mellersta Kenya. Flera delprojekt drivs. Där ingår stöd till en förbättrad vattenförsörjning, främjande av hållbar utveckling, stöd och bygghjälp till skolor samt hjälp till sårbara individer. Målet är att åstadkomma en hållbar utveckling med starkt förbättrade levnadsvillkor för befolkningen och att arbetet ska vara mönsterbildande och kunna tillämpas i andra områden mod motsvarande problem.

Föreningen har s.k. 90-konto, vilket är hedrande. Kontinuerlig uppföljning sker på plats 1-2 gånger per år. Klubben bidrar dels med pengar till olika projekt och dels personligt med att vår medlem Björn Falkeblad är kassör i föreningen. Även privata donationer från medlemmar har bidragit till kassava- och trädplanteringar. Lena Drevemo och Ingrid Kvist är kontaktperson för projektet.

Besök gärna hemsidan www.mutomo.se för att se allmän information samt möjligheter till resor till Mutomo.